Nūl erutīf

Un nūl di tephra e gas che al si forme in direzion sotvint di un vulcan in eruzion al si dīs nūl erutīf (o plume, o ancje nūl di cinise). La colone verticāl di gas e materiāl che e va sł diretamentri parsore de bocje si clame invezit colone erutive. I nūi erutīfs a puedin sei strissināts dal aiar par mīls di chilometris, par solit slargjantsi parsore di une aree simpli plui grande vie vie che a si slontanin de sorzint. Tun pār di dīs i nūi erutīfs plui grandis a puedin fā dut il zīr dal globul terestri.

Nūl erutīf relatīf ae eruzion dal Rabaul, 1995, fotografade dal Space Shuttle. Photo © NASA